O nástroji ATO

Volná kapacita v datovém skladu Teradata je důležitým a finančně náročným zdrojem. Optimalizace tabulek v datovém skladu přináší nejen obrovské prostorové úspory, ale také zlepšuje celkový výkon dotazů, které s tabulkou pracují. Takže ve výsledku šetří čas i peníze. Ale kde je háček? Proces optimalizace je časově vyčerpávající a vyžaduje zkušené lidské zdroje. Ne však s ATO! Statistiky založené na praktických měřeních ukazují, že nástroj ATO dokáže snížit kapacitní nároky tabulky v průměru o 40% a zároveň ušetří tři dny práce zkušeného vývojáře!

ATO (Automated Table Optimizer) je jednoduchá, ale šikovná a robustní aplikace běžící na platformě MS Windows, která se připojí k datovému skladu Teradata a analyzuje stávající DDL struktury. Skládá se ze 2 hlavních částí: ATO Klient a ATO Analyzer. Analyzer je výkonný backend, který analyzuje tabulky v datovém skladu a na základě výsledků analýz vytváří doporučení, jak je vylepšit. Klient nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje konfiguraci Analyzeru, zobrazování získaných výsledků a doporučení pro změnu až po vytváření skriptů pro samotné nasazení změn.

Screenshot

Obr. 1 - Hlavní obrazovka nástroje ATO

Klíčové vlastnosti

 • ATO běží automaticky v uživatelem definovaných časových oknech

  Klíčem k úspěchu je, aby analýzy běžely v době nízké zátěže a využily co nejvíce z výkonu datového skladu, zároveň by neměly negativně ovlivnit ETL a dotazy kritických skupin uživatelů tj. večer, víkendy, atd.

 • ATO skenuje datový sklad a identifikuje neoptimální tabulky

  Pomocí vzorkování dokáže nástroj ATO udělat rychlou kontrolu celého skladu a identifikovat vhodné kandidáty.

 • ATO provádí hloubkovou analýzu a navrhuje zlepšení

  Neoptimální struktury jsou dále blíže zkoumány a na základě dostupných informací vytvoří ATO sérii doporučení na snížení velikosti a zlepšení výkonnosti tabulky.

 • ATO odhaduje očekávanou úsporu

  Vědět, kolik úspory vám implementace navržených úprav pro danou tabulku přinese, vám pomůže správně určit priority a rozhodnout, kteří kandidáti jsou hodni vašeho času.

 • ATO generuje všechny skripty potřebné pro nasazení

  Implementace změn nikdy nebyla tak jednoduchá. Jedním kliknutím vytvoříte sadu skriptů pro nasazení vybraných změn do produkce!

 • ATO nabízí intuitivní rozhraní pro správu prostoru v datovém skladu

  Přehledné uživatelské rozhraní klienta umožňuje náhled na stav datového skladu, seznam velkých tabulek a také navrhovaných změn na jejich prostorové vylepšení, proto je jednoduchou cestou jak dostat správu prostoru pod kontrolu.