Případová studie

Zákazník

Přední poskytovatel služeb v oblasti Telco

Popis problému

Zákazník má v provozu rozsáhlý datový sklad Teradata se 3 vrstvami: Stage, Core a Prezentační vrstva. Expanze společnosti a zákonný požadavek na uchovávání velikého množství historických dat způsobují, že kapacitní rezervy v datovém skladu rychle dochází. V důsledku toho je výkon značně degradován a noční ETL zřídka doběhne před 10:00 ráno. Za stavu, kdy datový sklad sotva unese standardní řízení změn a inovací, přichází na scénu nový rozsáhlý projekt s názvem Projekt X. Tento projekt zajišťuje integraci nově nabytého zdrojového systému, který společnost získala do správy po odkoupení a sloučení s jinou Telco společností.

Pokud chce zákazník udržet současný stav a zajistit plynulý běh na následujících 12 měsíců, musí uvolnit 10% z celkové kapacity datového skladu. Pokud jde o Projekt X, prostor nezbytný na iniciální změnu a zabezpečení fungovaní na 12 měsíců vyžaduje dalších 8%.

Možnosti řešení

Varianta A: Zákazník zakoupí nový datový sklad (upgrade) s vyšší kapacitou a lepším výkonem. Velikost investice je 524 tisíc EUR (proporcionální částka odpovídající nezbytně nutnému prostoru je 158 tisíc EUR) a nový datový sklad může být dodán a zmigrován do 6 měsíců. Na standardní řízení změn to nebude mít dopad a zúčastněné strany budou informovány, že některé kritické aplikace budou až do migrace kvůli snižující se rezervě dobíhat se zpožděním. Project X bude odložen o 6 měsíců..

 

Varianta B: Zákazník se rozhodne optimalizovat struktury v datovém skladu s využitím lidských zdrojů a ohlásí personálnímu oddělení nově otevřené pozice. Velikost investice je 58 tisíc EUR a HR oddělení odhaduje, že bude trvat zhruba 4 týdny, dokud se nenajdou lidské zdroje / dodavatel s adekvátním souborem znalostí. Analytik odhaduje, že další 4 týdny budou potřeba na samotné provedení úkolu. Projekt X je odložen o 8 týdnů.

 

Varianta C: Zákazník se rozhodne pro nástroj na automatizovanou optimalizaci struktur, který může být nasazen do 2 týdnů. První skupina nezbytných prostorových úspor bude k dispozici po dobu jednoho týdne a velikost investice je 15 tisíc EUR.

Zvolené řešení

Zákazník se rozhodl pro Variantu C, nástroj ATO byl úspěšně nasazen a nastaven tak, aby prohledával všechny tabulky v Stage a Core vrstvě větší než 50 GB.

Výsledek

Během prvního týdne nástroj ATO identifikoval nejhorších 30 kandidátů a navrhl změny, které uspořili 12% z celkové kapacity datového skladu. Projekt X byl zahájen s malým zpožděním a standardní řízení změn nebylo ovlivněno vůbec. Odborník ze strany dodavatele předpověděl, že nástroj může obnovit dalších 15% v průběhu následujících 3 týdnů. Nástroj ATO se také stane implementačním standardem, a tím se sníží prostorové nároky pro tabulky vytvořené v rámci budoucích projektů.

 

Graph comparing options

* Výpočty vycházejí z těchto předpokladů: Velikost současného DWH je 10TB; velikost nového DWH je 16TB; cena za koupi nového DWH včetně PS / CS služeb a migrace je 32 tisíc EUR na 1TB; denní sazba za konzultantské služby dodavatele je 400EUR / MD.